Új jelszó kérése
Kategóriák
Fizetési megoldás
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.legifelvetelarchivum.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének az igénybevevő, az érintett (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Interspect Kft.

Székhely: 2314 Halasztelek, 2314-H Hungary II. Rakoczi 42

Levelezési cím: 2314 Halasztelek, 2314-H Hungary II. Rakoczi 42

Képviselő neve: Bakó Gábor

Cégjegyzékszám: 13-09-133715

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11690571-2-13

Közösségi adószám: HU 11690571

Számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank

Számlaszám: 10918001-00000090-22710009

IBAN számlaszám: HU81 1091 8001 0000 0090 2271 0009

E-mail cím: info@interspect.hu

Telefonszám: 706157223

Fax:

3. A honlapon folytatott tevékenység leírása

A honlapon az Interspect Kft. által készített légifelvételek, egyéb felvételek és térképek, illetve az Interspect Kft. által digitalizált, illetve gyűjtött felvételek, valamint kiadványok, szakkönyvek kerülnek értékesítésre. A termékek digitálisak.

A megvásárolt termékeket sikeres, visszaigazolt tranzakció után a vásárló a saját profilján belül, bejelentkezve tudja letölteni.

4. Felhasználási feltételek

Azzal, hogy a Felhasználó belép az Interspect Kft. weboldalaira és/vagy webáruházának oldalaira, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem. Az Interspect által előállított raszteres és vektoros állományok, szöveges és képi adatok, illetve szoftverek letöltésével, telepítésével, megvásárlásával, használatával, a szolgáltatások igénybevételével (együttesen a "Termékek" vagy "Szolgáltatások"), elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az Interspect Kft. Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: "Általános feltételek").

 

4.1. Felelősség

A digitális termékekről vásárlás előtt kicsinyített mintaképet, ún. bélyegképet láthat a Felhasználó. A Szolgáltató a raszteres termékek esetében csak a bélyegképtől és a leírástól való eltérésért vállal felelősséget. A vektorgrafikus bélyegképek általában sematikusak.

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

 

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

A vásárló köteles a megvásárolt termék/termékek szerzői jogait megismerni és érvényesíteni.

A felhasználás feltételeként a termékek elérésével elfogadja a hatályos jogszabályi előírásokat és az Interspect Kft. adatvédelmi irányelveit.

Az Interspect Kft. termékeihez történő hozzáférés sohasem kizárólagos jogosultság, a termékek jogai nem átruházhatóak, a termékek licencét minden felhasználáskor, publikáláskor fel kell tüntetni. A termékek birtoklása a készítőket és a megrendelőket illeti meg. A termékek oktatási, kutatási és publikációs célokra történő felhasználásakor a termék tulajdonosait, készítőit, valamint a termék eredeti megnevezését kötelező feltüntetni.

 

4.2.1. Korlátozások:

A díjmentesen elérhető adatok, állományok publikációs, oktatási és tudományos célú felhasználása engedélyezett, de ezeket a termékeket (hacsak nem kapott előzetes írásbeli engedélyt) harmadik fél nem értékesítheti. A díjmentesen elérhető állományok módosítás utáni publikálása kizárólag az eredeti termék készítőinek engedélyével valósítható meg. A származékos műveket, a teljes tartalmat vagy annak bármely részét az eredeti mű szerzőinek hozzájárulása nélkül forgalmazni, árusítani nem lehet.

A termékek, vagy az azokból származtatott termékek publikálása esetén az Interspect Kft. logóját, a készítők megnevezését, és a terméken feltüntetett egyéb információkat kötelező jól látható módon megjeleníteni. Az eredeti terméken szereplő logókat és jelzéseket nem szabad törölni, homályossá tenni, elfedni, vagy bármilyen módon elváltoztatni, továbbá tilos a figyelmeztetéseket vagy linkeket törölni.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban vásárolható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés. A Többet olcsóbban menüpont alatt találja azokat a termékeket, amelyekre az áruház több darab rendelése esetén mennyiségi kedvezményt biztosít. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. Amennyiben pillanatnyilag nincsenek a fentieknek megfelelő termékek, akkor a honlapon ezek a menüpontok nem feltétlenül érhetők el.

A kategória nevére kattintva a benne szereplő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában levő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt levő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére kattintva érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. A vásárláshoz szükséges a regisztráció, valamint a belépés, mert a megvásárolt digitális termék/termékek letöltési linkje a felhasználói felületen érhető el. Ezért a vásárlás regisztrációhoz kötött.  A megrendelések feldolgozása, visszaigazolása, teljesítése két banki napon belül garantált.

Regisztráció esetén a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával a következő adatok megadása szükséges: e-mail cím, név, telefonos elérhetőség, számlázási cím, szállítási cím (amennyiben a számlázási címtől eltér). A regisztrációhoz a felsorolt személyes adatok megadásán felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról, a Felhasználó (Érintett) által megadott személyes adatokról, és az adatkezeléshez való hozzájárulásának időpontjáról az Érintett e-mailben, és a honlapon is tájékozódhat. Az adatszolgáltatás megtagadása és elmaradása esetén a megrendelés nem jöhet létre.

Az Érintettnek jogában áll kérelmezni a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az Érintett a regisztrációjának törlését egyszerűen, a webáruház felületén, a profil fülre kattintva, az adatmódosítás menü alján végezheti el. A felhasználó adatait az Interspect Kft. kizárólag a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és az aktuálisan hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli. A Szolgáltató az Érintettek biztonságos adatkezelése érdekében szem előtt tartja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletét, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon. Ha a Felhasználó mindent megfelelőnek talál, akkor az egyértelműen feltüntetett és mindenki számára elérhető Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával (az arra vonatkozó jelölőnégyzet megjelölésével, mellyel az adatkezeléshez önkéntesen hozzájárul)és a Megrendelés elküldése gombra való kattintással véglegesítheti rendelését. A sikeres megrendelésről a honlapon, illetve e-mailben is kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Vásárló Belépés ablak, vagy a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után megjelenik egy Adatok módosítása menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.

Az árak megtekintéséhez nem kell bejelentkezni. Szintén nem kell bejelentkezni a termékek kosárba helyezéséhez sem.

Bankkártyás és Barion online fizetési lehetőség van (még nem elérhető). A Barion bankkártyás fizetés választását követően az oldal átirányít a Barion fizetőoldalára, ahol ezen szolgáltató biztonságos felületén a díjakat bankkártyás fizetéssel lehet teljesíteni.

A Barion fizetőoldalán a bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számot a lejárat dátumát és a kártya hátoldalán található CVC kódot és egy működő e-mail címet.

A Barion fizetőoldalán lehetőség van regisztrációra, amely egyfajta kényelmi és biztonsági funkcióként szolgált. Előnye, hogy nem kell többé begépelni a kártya adatokat egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, a fizetéshez elég e-mail cím és jelszó megadása.

 

A Barion rendszeren keresztül az alábbi bankkártya típusokkal lehetséges a fizetés:

  • Mastercard vagy Maestro bankkártya
  • Visa vagy Electron bankkártya
  • Amex bankkártya

A Barion biztosítja a biztonságos online fizetés lehetőségeit, hiszen szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi, valamint rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, ezért jogosult bankkártya adatokat kezelni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó.

Bankkártyás és Paypal online fizetési lehetőség van.

Amikor a webáruházunkban kiválasztott terméket/termékeket szeretné kifizetni, a fizetés utolsó fázisában átléptetjük a PayPal oldalára, ahol két lehetősége van:

Ha már rendelkezik PayPal fiókkal, csak be kell lépnie PayPal felhasználói nevével (ez az e-mail címe) és jelszavával, majd a fizetés részleteinek áttekintése után jóvá kell hagynia azt.

Ha még nem rendelkezik PayPal fiókkal, már lehetőség van meglévő PayPal account nélkül is vásárolni. Ebben az esetben a 'Fizetés hitel-, vagy bankkártyával' feliratra kell kattintani (Pay with a debit or credit card), majd a Folytatás (Review and Continue) gombra kattintva máris megtörténik a fizetés. Ha jelszót állít be, legközelebb már nem kell megadnia az adatait.

Amennyiben arra kíváncsi, hogy hogyan lehet egy PayPal felhasználói fiókot létrehozni, kattints a www.paypal.com oldalra.

A kosár automatikusan mentésre kerül az esetleges későbbi vásárláshoz, de a tartalma a megrendelés véglegesítéséig teljes mértékben módosítható, törölhető. Megrendelés után a megrendelés lemondására az Érintettnek 24 órán belül van lehetősége, melyet e-mail formájában köteles egyértelműen jelezni az érintett termékszámok felsorolásával.

Az áruházban kupon elfogadás nincsen. Az áruházban pontgyűjtés nincsen.

Bármilyen reklamáció, kérés, kérdés és egyéb ügyintézés esetén a termék cikkszámát (termékazonosítót) közölni kell a Szolgáltatóval.

 

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a termék megrendelésének visszaigazolásáról. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott személyes adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

 

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar és angol nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A szerződés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával, az adatok ellenőrzése menüpontbeli megrendelés gombbal történő aktiválással jön létre.

 A Honlap tartalma az Interspect Kft. részéről ajánlattételre történő felhívásnak minősül, ezért a Vásárló megrendelése jogi értelemben ajánlattételnek minősül. A kosár tartalmának kinyomtatása 30 nap érvényességi idejű árajánlatnak minősül.

 

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződést a Szolgáltató környezetvédelmi okokból papírformában nem iktatja. A szerződéseket a Szolgáltató elektronikus formában tárolja.

 

5.5. Számla

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki.

Az elektronikus számla automatikusan kiállításra kerül a Felhasználó részére, amelyet a regisztrációs e-mail címre megküldünk.

Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor külön kell azokat megrendelnie.

 

5.6. Fizetés

 

5.6.1. Fizetés előre utalással

A számla végösszegét a visszaigazoló e-mailben kapja meg a Felhasználó. A számlán szereplő összeget az e-mailben megadott névre és számlaszámra kell 8 munkanapon belül átutalni. A közlemény rovatban meg kell adni a megrendelő nevét és a rendelés azonosítószámát. A termék az összeg megérkezését követően kerül kiküldésre. Amennyiben a számlára a megrendelést követő 8 munkanapon belül nem érkezik meg az utalás összege, a megrendelés törlésre kerül.

5.6.2. Online bankkártyás és Barion fizetés (még nem elérhető).

Szolgáltató részére a Barion rendszer biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét. A Barion elektronikus fizetési rendszert a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552; adószám: 25353192-2-43., közösségi adószám: HU25353192; tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013, elektronikuspénz kibocsátó intézményi azonosító: 25353192) üzemelteti. A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni weboldalunkon.

A Barion általános szerződési feltételei és az adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetők a

https://www.barion.com/hu/

weboldalon, amiket a Szerződő Felek megismertek és elfogadtak.

 

5.6.3 Online bankkártyás és Paypal fizetés

A PayPal egy készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi intézet, mely az elektronikus kereskedelemre szakosodott. Egyszerű, gyors, biztonságos, népszerű, olcsó, hasznos és elterjedt.

  • egyszerű, mert könnyedén fizethetsz interneten, akár egy üzletben, ahol bankkártyával lehet fizetni;
  • gyors, mert néhány perc alatt lehet csatlakozni a rendszerhez (csak egyszer kell) és a fizetés másodpercek alatt megtörténik;
  • biztonságos, mert a bankkártya adatait a PayPal kezeli (így nem kerül illetéktelen kézbe);
  • olcsó, mert minden online fizetés után a tranzakciós költséget nem Te, hanem a mi álljuk (hasonlóan mint más hagyományos bankkártyás fizetés esetében), és Te mindig csak a termék/szolgáltatás pontos összegét fizeted;
  • elterjedt, mert a világ legnagyobb online fizetési rendszere, melynek több mint 150 millió felhasználója van szerte a világon.

PayPal fiók nyitásához semmilyen pénzintézethez nem kell befáradnod, azonban rendelkezned kell egy bármely bank által kibocsátott dombornyomásos bankkártyával (Pl.: VISA, MasterCard, American Express).

 

5.7. Átvételi lehetőséges, Szállítás

A webáruházban forgalmazott termékek digitálisak. Személyes átvételre nincs lehetőség.

Sikeres tranzakció után a regisztrált profilon belül letöltési link válik elérhetővé, amelyről a termék/termékek 15 naptári napon belül tölthetőek le. Amennyiben a letöltés bármilyen okból kifolyólag megszakad, még kétszer indítható újra.

A webáruház folyamatosan nyitva van, így a letöltés munkaszüneti napokon is lehetséges.

A letöltési link generálása automatikus, a webáruház üzemeltetőjének szolgáltatásából adódó problémákért, az internet sebességéből és problémáiból adódó letöltési problémákért az Interspect Kft. nem vállal felelősséget.

A termék letöltésekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e, megfelel-e a kívánalmaknak. Amennyiben sérülést tapasztal a digitális állományon, vagy a Termék nem felel meg a termékleírásban szereplő paramétereknek, Felhasználó a letöltéstől számított két napig kérheti az Interspect Kft-t a termék kicserélésére. A Szolgáltatónak ezt követően mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A két napos ellenőrzési időt (azaz az átvételt) követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

A Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban Fogyasztó).

A Fogyasztó a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállhat. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a felhasználó e-mail címét és a termék termékkódját is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási jog nem illeti meg a Fogyasztót, amennyiben a terméket letöltötte.

Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiacon a Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.

Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A jelen szerződés elfogadásával a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék letöltésével elveszíti elállási jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a letöltést) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Interspect Kft.

Levelezési cím: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42.

Telefonszám: 06 70 615 7223

E-mail cím: info@interspect.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

 

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése (a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségeit fel kell tüntetni),

Bírósági eljárás kezdeményezése.

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben vagy az Adatvédelmi Szabályzatban hajt végre módosításokat, arról a webshop regisztrált Felhasználóit, akik az aktuális adatbázisuk legális és önkéntes részei, tájékoztatják.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi Szabályzat

A Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzata a következő címen érhető el: Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.06.01.

Adatvédelmi szabályzat és tájékoztató

Interspect Kft.

Hatályos: visszavonásig

Frissítve: 2018.06.02.

1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja az Interspect Kft., (székhelye: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42., adószáma: 11690571-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-133715, nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, és különös tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre. A jelen szabályzat által a szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított az érintettek személyhez kötődő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának biztosítása a személyes adatok elektronikus feldolgozása és kezelése során. E szabályzat hatálya a természetes személyre vonatkozó személyes adatoknak az Interspect Kft. általi kezelésére terjed ki.

2. Fogalommeghatározások

2.1.Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható természetes személy.

2.2. Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ - különös tekintettel az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.3. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, mely megfelelő tájékoztatáson alapul, és mellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2.4. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége - különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta) rögzítése.

2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2.7. Adatvédelmi incidens: az adatvédelmi biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

2.8. Harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

3. Az adatkezelő adatai

Interspect Kft.

Székhely: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42.

E-mail cím: info@interspect.hu

Telefonszám: 06 70 615 7223

Képviselők neve: Bakó Gábor és Molnár Zsolt

Cégjegyzékszám: 13-09-133715

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11690571-2-13

- a továbbiakban szolgáltató.

Az érintett személyes adatainak kezelése során a szolgáltató betartja az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendelet és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait. Az érintett mindenkor jogosult a személyes adatainak kezelése ellen való tiltakozáshoz, adatkezelésének letiltásához, valamint az adatainak hozzáféréséhez, helyesbítéséhez, elfeledtetéséhez, törléséhez, vagy azok kezelésének korlátozásához.

4. Az adatfeldolgozó adatai

Az adatokat az adatkezelők és azok munkatársai jogosultak megismerni, így az adatkezelői szerepet betöltők egyben az adatfeldolgozók is. A továbbiakban, így adatkezelők alatt adatfeldolgozót is ért a szabályzat. Az adatokat az adatkezelők nem teszik közzé, arra jogosulatlan harmadik személy számára nem adják ki.

Adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem indokolható, mivel az adatkezelést és az adatfeldolgozást nem a Hatóság vagy közfeladatot ellátó szerv képzi, a szervezet alaptevékenysége nem foglal magában olyan adatkezelési műveleteket, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését szükségessé tennék, valamint az adatkezelő és adatfeldolgozó fő tevékenységei különleges személyes adatok (pl. genetikai adat, biometrikus adat) kezelését, vagy nagy számban történő adatkezelést nem foglalnak magukban.

Az adatkezelő regisztráció esetén az érintett által megadott személyes adatokat és az adatkezeléshez való hozzájárulásának megerősítését elektronikus formában továbbítja az érintett részére. Az adattovábbítás célja a későbbiekre való tekintettel az ügyfél részére készülő számla kiállításának lehetősége, melyet ezáltal az adatkezelő az ügyfél által megadott e-mail címre küldhet.

5. A kezelt személyes adatok köre

5.1. A honlapon történő regisztráció során, és az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítéséhez az érintett önkéntes hozzájárulásával a következő személyes adatok megadása szükséges:

Belépési név

Ügyintéző neve

Saját e-mail cím

Jelszó

Telefonos elérhetőség

Számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)

Szállítási cím (amennyiben nem egyezik meg a számlázási címmel)

5.2. Az adatszolgáltatás megtagadásához joga van az érintettnek, de ezen, a szolgáltatás nyújtásához minimálisan szükséges adatok megadásának elmaradása esetén a megrendelés nem jöhet létre.

5.3. A webáruházban történő vásárlás szerződésnek minősül, figyelembe véve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A paragrafusára, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. A webáruházban történő vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerződés. Az Interspect Kft. szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a regisztráló és vásárló személyek azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet az érintettek beleegyezésével a 2001. évi CVIII. törvény 13/A paragrafusának jogcímén. A weboldal adatbázisa az érintett adatait az esetleges szerződés megkötésének célja mellett a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatások (korlátozott adatbázis hozzáférés) teljesítése, és az önkéntes hozzájárulással megkötött elektronikus szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében is tárolja. Ezeket az adatokat az adatkezelő illetéktelen feleknek továbbadni - az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

5.4. A honlapon regisztráló természetes személy az arra vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. Az említett négyzetnek a bejelölésével és a weboldalon történő regisztrációval az érintett kijelenti, hogy elfogadja az Általános Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi szabályzatot, valamint az adott anyag megismerésének szándékával kapcsolatot létesít a szolgáltatóval, melynek keretében a fentiekben (5.1) megjelölt adatainak az Interspect Kft. általi kezeléséhez hozzájárulását adja. A szolgáltató a regisztrált személyeket az adatkezelés során a természetes személyekre vonatkozó rendelkezések betartásával kezeli.

5.5. A weboldal nem használ sütiket (cookie-kat), valamint a szolgáltató nem él semmilyen direkt marketingen alapuló módszerrel, így például hírlevéllel sem.

6. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

6.1. Az adatkezelésre a weboldalon megtalálható tartalmak felhasználóinak az adatvédelmi szabályzaton alapuló Adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozat (1. sz. melléklet) önkéntes jellegű elfogadását követően kerül sor, amely a felhasználók kifejezett hozzájárulását támasztja alá arra vonatkozóan, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerülhetnek az Adatvédelmi Szabályzatban és megfogalmazott célokra. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az érintett a fentiekben megjelölt adatok kezelésére vonatkozóan, jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerésének lehetőségét követően, annak elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – önkéntesen adja meg.

6.2. Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A szolgáltató az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat csakis célhoz kötötten, az esetlegesen létrejövő szerződés teljesítése és az abban foglalt részleteknek a későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az érintett a weboldalon történő regisztrációval ahhoz járul hozzá, hogy a szerződéses adatkezelési céllal összefüggésben személyes adatait a vele történő kapcsolattartás céljából használjuk. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) az ügyfél azonosítását, valamint a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat szolgálja. Az adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben jutattatja el az érintett részére.

6.3. Az érintett adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezelik.

6.4. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az ezen pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. A személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6.5. Az adatkezelő a számára megadott személyes adatok eredetét és helyességét nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásával egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólagosan ő vesz igénybe szolgáltatást. Erre való tekintettel az egy meghatározott e-mail címmel történő belépésekkel kapcsolatos felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

6.6. Az Adatvédelmi szabályzat, valamint az Általános Szerződési Feltételek a honlapon egyértelműen feltüntetve elérhetőek, az ezekre vonatkozó link könnyen megtalálható.

6.7. Az Interspect Kft. az kezelt adatokról nyilvántartást nem vezet, mivel nincs nyilvántartás-vezetési kötelezettsége. Ennek okai, hogy az Interspect Kft. 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű és célzott, a adatkezelés nem terjed ki a GDPR 9. cikkében említett különleges adatokra vagy büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére.

7. Az adatkezelés időtartama

7.1. Az érintett által megadottadatokkezelésearegisztrációvalkezdődikésa regisztráció fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulásánakvisszavonásáig(azazaz érintett által a törlés kéréséig)tart.Aregisztráció önálló módon az érintett által véghezvitt törléseegyenértékűatörléskérésével.

Az érintettadatait az adatkezelő kizárólagafentiekbenmeghatározottcélok (6.2)érdekében, valamint akkora mértékigésideigkezeli.Azérintettbármikorkérelmezheti:

a)atájékoztatástaszemélyesadataikezeléséről,

b)aszemélyesadatainakhelyesbítését,valamint

c)aszemélyesadatainaktörlésétvagyzárolását.

Atörlésreirányulószándékot az érintett elektronikus úton kérelmezhet a 3. pontban megadott e-mail címre való törlési kérelem elküldésével. Atörlésreirányuló kérelemnekegyértelműnekkelllennieatörlendőadatokatésazérintettet illetően.Az érintett kérelménekbenyújtását követően30naponbelülaz adatkezelő köteles törölniazadatbázisbólaz érintettadatait.

7.2. A fenti rendelkezések nem érintik az egyes jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, melyeknek az Interspect Kft.-nak eleget kell tennie.

8. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

8.1. Az adatokat a szolgáltató, illetve a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni - azokat nem teszik közzé, illetéktelen harmadik személy részére nem adják át.

8.2. A szolgáltató esetlegesen igénybe vehet egyéb adatfeldolgozónak minősülő személy által nyújtott szolgáltatást is (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő), ám a szolgáltató az ilyen jogkörű külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

8.3. A fent említett esetek mellett az érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az érintett személyes hozzájárulása esetén kerülhet sor.

9. Az érintett jogai

9.1. Az érintett bármikor jogosult tájékoztatás és hozzáférés kérésére a szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat illetően, továbbá bármikor kérelmezheti azok módosítását elektronikus úton a 3. pontban említett e-mail címre küldött, világosan megfogalmazott kérelemmel. Az érintett ezáltal jogosult adatai törlésének, helyesbítésének, elfeledtetésének, adathordozhatóságának és adatkezelésének korlátozásának kérelmezésére.

9.2. A szolgáltató köteles az érintett kérésére nyíltan tájékoztatást adni a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus levél formájában köteles megadni a kért adatokat. Az érintett tehát bármely adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a szolgáltatóhoz fordulhat, azt pedig a 3. pontban megadott elérhetőségeken keresztül teheti meg.

9.3. Az érintett egyes adatait a honlapon maga is módosíthatja vagy törölheti; egyéb esetben a szolgáltató felé jelezheti erre vonatkozó kérelmet. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szolgáltató az adott szabályhoz igazodva a szükséges időtartamig megőrzi.

9.4. Az érintett adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén bíróság előtt is érvényesítheti jogait, továbbá adatvédelmi biztos segítségét is kérheti. Az érintettnek joga van felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához is.

9.5. Amennyiben az érintett egy szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során egy harmadik fél adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a szolgáltató jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A szolgáltatónak ilyen esetben minden tőle telhető információt köteles megadni az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

10. Adatfeldolgozói garancianyújtás

10.1. Az Interspect Kft. adatfeldolgozóként garantálja, hogy az adatvédelmi rendelet követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja, ideértve az adatkezelés biztonságát is.

10.2. Az adatfeldolgozó tevékenysége során biztosítja, hogy az érintett személyes adatokhoz való hozzáférésére feljogosított személyek az általuk megismert személyes adatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak.

10.3. A szolgáltató megfelelő hardver és szoftver eszközökkel rendelkezik, és az adatkezelés jogszerűségének, valamint az érintettek jogai védelmének biztosítása érdekében alkalmas műszaki és szervezési intézkedések végrehajtására kötelezettséget vállal.

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A szolgáltatónak lehetősége van a felhasználók aktivitásáról olyan anonim adatok gyűjtésére, melyek nem kapcsolhatóak össze az érintettek által a regisztrációkor megadott személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

11.2. Minden olyan esetben, mikor a szolgáltatott adatokat a szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő okból kívánja felhasználni, arról az érintettet minden esetben tájékoztatja, és az előzetes és egyben egyértelmű hozzájárulását úgy kérelmezi, hogy egyúttal lehetőséget is biztosít a kérelem elutasítására.

11.3. A szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai intézkedéseket, melyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek. A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében hogy megakadályozza a védett adatok megsemmisülését, valamint azok jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását. A szolgáltató mindemellett kötelezi magát arra is, hogy ugyancsak felhívja minden olyan harmadik személy figyelmét az adatvédelmi kötelezettségek betartására, akinek a személyes adatokat esetlegesen továbbítja.

11.4. Az adatkezelő szolgáltatásainak nyújtását nem korlátozza kizárólagosan Magyarország, valamint az Európai Unió területére. Az Interspect Kft. úgy határozott, hogy az Európai Unión területén kívüli értinettekre adatvédelmi szempontból szintén az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletében megfogalmazott előírásokat alkalmazza, és így minden értinett személyes adatát annak megfelelően, a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeli.

11.5. Az Interspect Kft. termékei, szolgáltatásai megismertetése és népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A szolgáltató Facebook oldalán feltett kérdés és megjegyzés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. Az Interspect Kft. Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat az Interspect Kft. nem kezeli, és nem felelős a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalamkért. Jogellenes vagy sértő tartalom publikálása esetén a szolgáltató előzetes értesítés nélkül letilthatja az érintettet, vagy törölheti hozzászólását. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

11.6. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az érintettek előzetes értesítését követően egyoldalúan módosítsa. A szabályzat-módosítás hatályba lépését követően azonban az érintettek újbóli hozzájárulása szükséges a módosított szabályzatban foglaltak elfogadásához.

1. sz. melléklet:

Adatkezeléshez való hozzájárulási nyilatkozat

Jelen nyilatkozatomban megadom a hozzájárulásomat ahhoz, hogy az Interspect Kft. (székhelye: 2314 Halásztelek II. Rákóczi Ferenc út 42., adószáma: 11690571-2-13, cégjegyzékszáma: 13-09-133715), mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, elektronikus úton önkéntesen megadott személyes adataimat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével, és az Interspect Kft. által kibocsátott Adatvédelmi Szabályzattal és Általános Szerződési Feltételekkel való összhangban kezelje.

Webáruház készítés